A slider megnyitásához kattintson ide!

Részlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvényből:

97. § Az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni, kivéve, ha az erdőgazdálkodó szerepel a jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben.

Ez azt jelenti, hogy az erdők mennyiségi és minőségi megőrzését szolgáló össztársadalmi érdek miatt az erdőtulajdonos saját erdejében sem végezhet például fakitermelést jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése nélkül. Ugyanakkor nem is létesíthet erdőt szántóföldjén, vagy legelőjén, csak előzetes talajvizsgálat, termőhely-feltárás és erdőtelepítési-kivitelezési tervdokumentáció birtokában.

Cégünk egyik fő tevékenységeként teljes körű erdészeti szakirányítást végez erdőtulajdonosok és gazdálkodók részére a kezdeteket jelentő jogi tanácsadástól az erdőgazdálkodási bejelentkezésen át az olyan erdészeti munkák tervezéséig, kivitelezéséig, végrehajtásáig, és ellenőrzéséig, mint például:

Erdészeti határmérés
Erdészeti határmérés
Faanyag felvételezés
Faanyag felvételezés
 • tervezési, nyilvántartási feladatok
 • teljes körű hatósági ügyintézés (bejelentések, lejelentések, kárbejelentők, stb.)
 • határazonosítás, határjel festés, területmérés, térképezés modern GPS készülékkel
 • vágásjelölés, fatömeg-becslés
 • fakitermelés
 • kitermelt faanyag felvételezése, faanyag kiadás, szállítás
 • erdősítési feladatok (csemeteültetés, makkvetés, ápolás, stb.)
 • vadvédelmi kerítés tervezése és kivitelezése
 • erdészeti termőhely-feltárás
 • erdőtelepítési terv, iparifa ültetvény telepítési tervének készítése
 • erdei vadkár becslése
 • pályázatírás
 • erdőterület-igénybevételi ügyek

Szakirányítási tevékenységünket elsősorban, de nem kizárólagosan Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Komárom, és Fejér megyékben végezzük szerződéses formában, munkaműveletenkénti, vagy átalánydíjas megbízással. Lehetőség van pályázati forrásból szaktanácsadási támogatás igénybevételére is.

Széchenyi 2020